Elektroniczny przeka?nik dwukana?owy 6-14V

29,95 

Elektroniczny przeka?nik dwukana?owy 6-14V

In stock


Sprawdzana będzie dostępność
Proszę poczekać krótką chwilę

SKU: 208-111 Category:
 

Description

HIGHSIDER Elektroniczny przeka?nik dwukana?owy 6-14V
(Nawet wi?cej funkcji ni? w przypadku poprzednika HIGHSIDER Plus – Minus Converter CB3)
Mo?liwe jest wybranie ??danej funkcji zarówno za pomoc? Plus jak ido kontroli przez minus.
Jeden elektroniczny, podwójny przeka?nik z wej?ciami dla wszystkich wspólnych przycisków lub prze??czników.
Jedno z dwóch wej?? mo?e by? prze??czone na mas? lub plusodpowiednie wyj?cie 12 V jest w??czone.
Wyj?cia mog? zasila? linie o mocy do 40 W w pracy ci?g?ej.
Typowe odbiorniki energii, które mog? by? w??czane i wy??czane za pomoc? przycisków bez blokady(np. klakson, wi?zka dolna, wi?zka górna itp.) za pomoc? HIGHSIDER’a mo?na sterowa? dwukana?owymi przeka?nikami.
U?ywaj?c przeka?nika zamiast bezpo?redniego po??czenia z konsumentemz prze??cznikiem, pozwala na stosowanie najmniejszych przekrojów przewodów i przycisków o niskich warto?ciach pr?du.

Przyk?ad 1 :
Chcesz u?y? ma?ego przycisku z niskim przep?ywemna przyk?ad do prze??czania klaksonu (wysoki pobór pr?du). Aby unikn?? uszkodzenia przycisku przez normalny pobór mocy, wystarczy u?y? tej elektroniki.Przeka?nik.
Pozwala na u?ycie prze??czników lub przycisków do prze??czania wysokich pr?dów.
Przyk?ad 2:
W niektórych motocyklach (np. INDIAN) masa sygna?u migaj?cego jest taktowana.
To znaczy: ZZa pomoc? elektronicznego, dwukana?owego przeka?nika mo?na teraz przekszta?ci? sygna? b?ysków masy na pozytywny. Tak wi?c wszystkie kierunkowskazy, kombinacje kierunkowskazów i ?wiate? tylnych lub kierunkowskazy i ?wiat?a pozycyjne mog? by?mog? by? nadal u?ywane.
(Do konwersji na kierunkowskazy/?wiat?a tylnego kombinacji (np. 254-540) trzeba 1 x przeka?nik elektroniczny dla pojazdu)

Korzy?ci produktu:
– skrajneCienkie przekroje przewodów do ??czenia ??czników
– Zastosowanie ??czników do niskich pr?dów pomimo odbiorników o wysokich pr?dach
– Wyd?u?enie ?ywotno?ci ??czników
– 2kana?y niezale?ne
– Bardzo ma?e wymiary i niska waga
– W pe?ni uszczelniony produkt (wodoodporny)
– Mniejsze i bardziej elastyczne ni? drogie wielokana?owe skrzynki rozdzielcze
– Ochrona przed wszystkimimo?liwy b??d w okablowaniu
– Bardziej elastyczny ni? – WSZYSTKIE W JEDNYM SMART BOXIE –

Wymiary:
szeroko??: 17 mm
G??boko??: 9,5 mm
Wysoko??: 17 mm
Waga: 9 g

Z??cza:
Czerwone (grube) = zap?on plus 12V(+)
?ó?ty (gruby) = Wyj?cie robocze CH2 (+)
Niebieski (gruby) = Wyj?cie robocze CH1 (+)
?ó?ty (cienki) = Sterowanie plus sygna? CH2
Niebieski (cienki) = Sterowanie plus sygna? CH1
?ó?ty/czarny (cienki) =Sygna? steruj?cy minus CH2
niebieski/czarny (cienki) = sygna? steruj?cy minus CH1
maksymalna moc: 40 Watt

zakres dostawy: 1 sztuka
.

Additional information

nominal diameter
vehicle brand
filling quantity
New in month
product brand

Dopasowywanie rowerów do produktów 208-111

Producent Model Numer podwozia Zbudowany z Zbudowany do
Indian 1130 Scout (A2), 35 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout (A2), 35 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout (A2), 35 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout 100th/Anniversary, 70 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout Bobber (A2), 35 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout Bobber (A2), 35 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout Bobber (A2), 35 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout Bobber Twenty (A2), 35 KW 2 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout Bobber Twenty, 70 KW M 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout Bobber, 70 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout Bobber, 70 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout Bobber, 70 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout Bobber, 70 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout, 69 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout, 69 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian 1130 Scout, 70 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster Dark Horse, 68 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster Dark Horse, 68 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster Dark Horse, 68 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster Limited, 68 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster Limited, 68 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster Limited, 68 KW T 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster, 68 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster, 68 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster, 68 KW T 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian 1890 Roadmaster/Dark Horse, 68 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Challenger 1800 Dark Horse Elite, 90 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian Challenger 1800 Dark Horse Limited, 90 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian Challenger 1800 Dark Horse, 90 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Challenger 1800 Dark Horse, 90 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian Challenger 1800 Dark Horse, 90 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Challenger 1800 Dark Horse, 90 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian Challenger 1800, 90 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Challenger 1890 Dark Horse, 90 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Classic, 52 KW --- 2014 2014 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Classic, 52 KW --- 2015 2015 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Classic, 52 KW --- 2016 2016 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Classic, 52 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Classic, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Dark Horse, 52 KW --- 2015 2015 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Dark Horse, 52 KW --- 2016 2016 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Dark Horse, 52 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Dark Horse, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Dark Horse, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Dark Horse, 64 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Vintage, 52 KW --- 2014 2014 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Vintage, 52 KW --- 2015 2015 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Vintage, 52 KW --- 2016 2016 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Vintage, 52 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Vintage, 62 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Vintage, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800 Vintage, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Chief 1800, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Chief 1890 Dark Horse, 66 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Chief 1890 Dark Horse, 66 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian Chief Bobber 1890 Dark Horse, 65 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Chief Bobber 1890 Dark Horse, 65 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800 Classic, 62 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800 Classic, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800 Classic, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800 Dark Horse, 52 KW --- 2016 2016 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800 Dark Horse, 52 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800 Dark Horse, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800 Dark Horse, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800 Limited, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800 Limited, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800, 52 KW --- 2014 2014 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800, 52 KW --- 2015 2015 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800, 52 KW --- 2016 2016 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800, 52 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1800, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1890 Dark Horse, 68 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1890 Dark Horse, 68 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1890 Dark Horse, 68 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1890 Dark Horse, 68 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1890 Limited, 64 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1890 Limited, 64 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1890 Limited, 64 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Chieftain 1890 Limited, 64 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 (A2), 35 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 (A2), 35 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 Carbon, 90 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 Rally, 90 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 Rally, 90 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 Rally, 90 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 S, 88 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 S, 90 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 S, 90 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200 S, 90 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200, 88 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200, 90 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200, 90 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian FTR 1200, 90 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800 Classic, 64 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800 Classic, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800 Classic, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800 Elite, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800 Elite, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800, 52 KW --- 2015 2015 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800, 52 KW --- 2016 2016 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800, 52 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Roadmaster 1800, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Scout Bobber Sixty, 56 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian Scout Bobber Twenty, 70 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Scout Bobber Twenty, 70 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian Scout Bobber Twenty, 70 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Scout Bobber, 70 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Scout Bobber, 70 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Scout Bobber, 70 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Scout Sixty, 56 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian Scout Sixty, 57 KW --- 2016 2016 Pokaż więcej części
Indian Scout Sixty, 57 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Scout Sixty, 57 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Scout Sixty, 57 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Scout Sixty, 57 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Scout, 70 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Scout, 70 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Scout, 75 KW --- 2015 2015 Pokaż więcej części
Indian Scout, 75 KW --- 2016 2016 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1800 Dark Horse, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1800 Dark Horse, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1800, 52 KW --- 2016 2016 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1800, 52 KW --- 2017 2017 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1800, 64 KW --- 2018 2018 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1800, 64 KW --- 2019 2019 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1800, 64 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1800, 68 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1890 Dark Horse, 64 KW --- 2020 2020 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1890 Dark Horse, 68 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1890 Dark Horse, 68 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1890 Dark Horse, 68 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1890, 68 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1890, 68 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Springfield 1890, 68 KW --- 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian Super Chief 1890 Limited, 65 KW --- 2022 2022 Pokaż więcej części
Indian Super Chief 1890 Limited, 65 KW D 2023 2023 Pokaż więcej części
Indian Vintage 1890 Dark Horse, 68 KW --- 2021 2021 Pokaż więcej części

You may also like…

 • E-BOX DRL TOUCH, do przełączania DRL za pomocą przycisku

  89,95 

  incl. 19% VAT

  zzgl. Versandkosten

  Add to cart
 • Kabel adaptera ?wiat?a tylnego div. BMW

  17,95 

  incl. 19% VAT

  zzgl. Versandkosten

  Add to cart
 • Przycisk stal nierdzewna z podświetlanym pierścieniem LED

  12,95 

  incl. VAT

  zzgl. Versandkosten

  Read more
 • Sonda CNC CLASSIC

  39,95 

  incl. VAT

  zzgl. Versandkosten

  Read more